Polariteitsmassage

  • Polariteitmassage is een holistische massage waarbij zowel fysiek als energetisch wordt gewerkt. Doel van deze massage is : doorstroming van levensenergie.
  • De doorstroming van deze energie kan uit balans raken en blokkeren als er een teveel of te weinig aan spanning in huid- spier- orgaanweefsel is. Er is dan sprake van een disbalans.
  • Er wordt gewerkt met massagegrepen om gespannen weefsel los te maken. Er wordt gewerkt met verbindingsgrepen die inwerken op het vrij doorstromen van energie.

Uitgangspunt polariteitmassage : als mens functioneer je op verschillende niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel). Al deze niveaus (gebieden) zijn met elkaar verbonden. Een probleem in het ene gebied zorgt voor disbalans in andere gebieden. De massage heeft als doel deze verschillende niveaus met elkaar in verbinding te brengen, het opheffen van spanning, balans brengen en het laten stromen van energie.

Welkom op de site van professioneel masseur Paul Politiek